Privacy- & cookiebeleid

Intellectuele eigendomsrechten

Make it Happen Now is een initiatief van Joker NV, We have the choice, Via Via Tourism Academy, Trendhuis bv, VDAB en Akiiki. Joker is initiatiefnemer en verbinder in dit project. 

Het project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan bovenvermelde partners of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Joker NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Joker NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Joker NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Joker NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Joker NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Joker NV verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Joker NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer of, wanneer de gebruiker hiervoor toestemming gaf, om gebruikers op de hoogte te houden van productinformatie.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Joker NV, Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen, vragen@makeithappen.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de gevallen waarin het echt nodig is voor onze dienstverlening. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Joker NV, Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen, vragen@makeithappen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Na identificatie wordt de kopie van uw identiteitsbewijs verwijderd van onze servers. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, of uw gegevens over te dragen via een gangbaar bestandsformaat.

Joker NV  kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Mocht u de indruk hebben dat uw privacyrechten geschonden zijn, informeer ons dan via privacy@joker.be over de vermeende schending. U heeft natuurlijk het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Joker NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden, die op uw computer, tablet of smartphone geplaatst worden als u een website bezoekt. Ze bewaren info over uw surfgedrag op de website en gebruiken dit tijdens uw huidige sessie of een volgende bezoek aan dezelfde website.

Welke cookies gebruikt deze website?

We gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige plaatsen we zelf, andere zijn door externe partijen aangemaakt en worden door ons geplaatst. De gemeten gegevens worden altijd anoniem verwerkt en nooit doorgegeven aan derden.

Hoe kan ik cookies weigeren en/of verwijderen?

Via de instellingen of helpfunctie van je browser kan je cookies weigeren of verwijderen. Hou er dan wel rekening mee dat, als je deze cookies in je browser uitzet, je niet altijd van alle functionaliteiten van de website gebruik kan maken en je gebruikerservaring minder optimaal is.

Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Welke gegevens worden er verzameld?

Enkel persoonsgebonden gegevens, meer bepaald je naam en e-mailadres, en alleen op voorwaarde dat je deze zelf invoert via onze contactformulieren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met u. We gaan deze gegevens niet langer bewaren dan nodig. Wij zullen je persoonsgegevens niet verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden. U bent niet verplicht ons deze persoonsgebonden gegevens te verstrekken om onze website te bezoeken.

Wie beheert deze website en waar bevinden zich onze servers?

Deze website wordt beheerd door Trendhuis bv, met maatschappelijke zetel te Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België. Wanneer je ons persoonsgebonden gegevens verstrekt, stem je in met de uitvoer van je persoonsgebonden gegevens en met de opslag en verwerking op onze servers, waar deze ook gelegen mogen zijn.

Zijn de op onze website verzamelde gegevens veilig?

Wij willen dat je gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) zo veilig als mogelijk blijven. Wij streven naar een veilige overdracht van je gegevens van je computer naar onze servers door standaard technieken. Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van je websitebezoek te vrijwaren, gebruiken wij Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om dergelijke persoonsgebonden gegevens over het Internet naar onze servers te verzenden.

Wij beveiligen de door jou verstrekte persoonsgebonden gegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.
Alleen werknemers die tot jouw gegevens toegang moeten hebben om hun taak of functie uit te oefenen hebben tot deze gegevens toegang. Bovendien moeten alle werknemers van Trendhuis cvba de privacy policy naleven en worden zij op de hoogte gehouden van de beveiligingspraktijken. Elke werknemer die op deze privacy policy inbreuk maakt stelt zich bloot aan tuchtmaatregelen, inbegrepen ontslag.

Onverminderd de voormelde inspanningen jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dien je je er bewust van te zijn dat er steeds een risico verbonden is aan het zenden van gegevens over het internet. Er bestaat ook een risico dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Dienvolgens kunnen wij, ondanks ons streven je gegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die je aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en je verstrekt deze dan ook op eigen risico.

Kan ik mijn persoonsgebonden gegevens bekijken, aanpassen of laten verwijderen?

Je kan ons altijd contacteren om (1) je persoonsgebonden gegevens aan te passen of te verbeteren, (2) te verifiëren welke persoonsgebonden gegevens we bewaren, (3) je voorkeuren met betrekking tot mededelingen en andere informatie die je van ons ontvangt te wijzigen, of (4) de persoonsgebonden gegevens die jou betreffen en op onze systemen worden bewaard te verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Hoe kan je ons contacteren?

Voor vragen betreffende de gegevens die we verzamelen, of hoe wij deze gebruiken, contacteer ons via e-mail (vragen@makeithappen.be) of schriftelijk op volgend adres: Joker NV, Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen, België.

Laatste wijziging van deze pagina: 03/03/2022