Over het project

Make it Happen Now - logo
Een win-win creëren voor zowel jongeren als de bedrijfswereld door jongeren te trainen in vaardigheden die vandaag noodzakelijk zijn voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook henzelf in het kader van een positieve groei.

Wat is het doel van Make it Happen Now?

Het project ‘Make it Happen Now: ‘Twintigers aan zet’ ontwikkelt een methodologie om de jonge doelgroep van twintigers meer zelfzeker en effectiever te maken door bij hen die vaardigheden aan te scherpen die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook henzelf noodzakelijk zijn in het kader van een positieve groei. Hierdoor vergroten we de kans op (boeiend en zinvol) werk, nu maar ook verder in hun loopbaan. Maar tegelijkertijd versterken we hun kracht en zin om zelf actief te zijn in de brede wereld van vandaag, sociaal ondernemend in context en interactie met anderen. Als een betrokken changemaker bij de zoektocht naar een betere wereld voor mens en planeet.

Make it Happen Now

“Uit onderzoek over alle bedrijfstakken heen blijkt dat cognitieve vaardigheden de sterkste groei kennen. Onder cognitieve vaardigheden wordt onder andere verstaan creativiteit, logisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Vooral creativiteit wordt in literatuur over de toekomstige arbeidsmarkt herhaaldelijk genoemd als een belangrijke vaardigheid (OESO, 2016; Vlaamse Regering, 2016; Wereld Economisch Forum, 2016). De kenniseconomie draait immers op basis van innovatie en zo goed als elke organisatie heeft nood aan werknemers die dankzij creatieve ideeën dit proces kunnen inspireren (Block, 2011; Hospers, 2005; Vlaamse Regering, 2016).”

MIHN wordt gerealiseerd met financiële steun van het Europees Fonds.

Make it Happen Now - MIHN wordt gerealiseerd met financiële steun van het Europees Fonds

Wie zijn wij

Make it Happen Now - Joker

Joker is een Belgische touroperator, opgericht in 1981 en pionier in duurzaam reizen. Joker brengt reizigers in contact met de wereld, door reizen die zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend zijn en hierdoor memorabel worden. Naarmate kennis en contact met de andere toenemen, groeien begrip en waardering maar ook de verwondering en het avontuur. ’Ontmoeting, Openheid, Gelijkwaardigheid, Verwondering’ blijven de achterliggende waarden.

Joker is ook medeoprichter van de ViaVia Reiscafés (1995), ontmoetingsplaatsen voor wereldreizigers, verspreid over Vlaanderen, Zuid- en Centraal-Amerika, Afrika en Azië.

Joker is initiatiefnemer en verbinder in dit project.

Make it Happen Now - vivia tourism academy

ViaVia Tourism Academy (VVTA) werd in 2001 opgericht door het Joker / ViaVia netwerk. Met jarenlange ervaring in een wereldwijd netwerk is ViaVia Tourism Academy een toonaangevende gids op vlak van duurzaam toerisme en intercultureel ondernemen.

De overtuiging van ViaVia Tourism Academy is dat het delen van kennis en ervaring in ondernemerschap en duurzaam toerisme cruciaal is voor een solidaire samenwerking. ViaVia Tourism Academy zorgt voor impact door uit te dagen, door kennis en ervaring op te bouwen, toe te passen, te delen en zich te engageren.

Make it Happen Now - trendhuis

Trendhuis heeft 25 jaar ervaring in onderzoek, uitbouw van netwerken, evenals strategisch communicatie en marketingadvies. De prioritaire werkterreinen zijn HR, duurzaamheid en wijzigend gedrag van burgers / consumenten. De missie en visie van Trendhuis zit vervat in hun baseline ‘Samen toekomst creëren’. Trendhuis is ervan overtuigd dat bedrijven duurzaam moeten zijn als ze willen overleven in deze snel veranderende wereld. Dit betekent dat ze een moderne vorm van ondernemerschap moeten toepassen met focus op de leefbaarheid van onze planeet en de mensen die erop wonen.

Make it Happen Now - we have a choice

We have the choice vzw is een groeiende groep van geëngageerde coaches die bouwen aan een cultuur van openheid en dialoog met Cirkelrituelen. Elkaar ontmoeten in een cirkel is een deugddoend ritueel die iedere deelnemer nieuwe focus en kracht kan geven.  Een cirkel is op zijn sterkst in belangrijke transitiemomenten. Zoals bij de overgang van studeren naar werk,  van jong naar volwassen, van verkenning naar ontdekking van jezelf, je eigen droom en keuzes.  Empathisch luisteren, authentiek spreken en uitstel van oordeel creëren een unieke ruimte waarin alle stemmen gehoord kunnen worden.  Ontzettend waardevol in deze tijd waarin discussies snel polariseren.

Onderliggende gedachte is “We hebben de keuze”: een uitnodiging om in deze tijd waar individualisme, vervreemding en verharding soms de bovenhand lijken te halen, toch te kiezen voor ontmoeting, verbinding, menselijkheid en moed. Zo stimuleert een Cirkelritueel tot authenticiteit, verbinding, potentieel, veerkracht en keuze: net die elementen die jongeren nodig hebben in hun zoektocht naar waardig werk en leven.

Make it Happen Now - KU Leuven - HIVA

HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. HIVA verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek. Het onderzoek speelt heel concreet in op allerlei vragen van beleidsactoren. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en zijn specialisatie in beleidsgericht onderzoek geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en ver daarbuiten. Toegepast en strategisch beleidsgericht onderzoek naar samenlevings- en arbeidsvraagstukken is de kernactiviteit. HIVA hecht niet alleen belang aan de kwaliteit van het onderzoek, maar ook aan het ruim verspreiden van die kennis en inzichten. Op basis van zijn onderzoek verleent het evidence-based advies en expertise ‘op maat’.

Make it Happen Now - akiiki

Akiiki is een trainings- en coachingsbedrijf dat gespecialiseerd is in Verbindende Communicatie (VC) en het begeleiden van exposure en trainen buiten de comfort zone. Het model van VC en deze aanpak speelt in op alle 7 vaardigheden die dit project wil versterken. Akiiki staat in samenwerking met de organisatie Walk Your Talk in voor kwalitatieve trainingen op de werkvloer in verbindende communicatie, in heel wat vooraanstaande en future-proof bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

Daarnaast is Akiiki gespecialiseerd in werken met jongeren en werken in / rond interculturele contexten. Door uit de comfortzone te treden en te leren op de werkvloer, buiten het klaslokaal, faciliteert Akiiki blijvende verandering naar meer persoonlijk leiderschap, betere samenwerking en meer creativiteit en innovatie op de werkvloer.

Make it Happen Now - vdab

VDAB is de openbare dienst voor arbeidsvoorziening van Vlaanderen. Hun missie is het helpen van alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen; als regisseur schept VDAB het inspirerende netwerk daarvoor. Als dienstverlener zet VDAB burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien.

VDAB ziet zijn missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.