Boost je ervaring

Op de werkvloer

“We willen aanmoedigen dat mensen regelmatig stilstaan bij hun loopbaan (en competenties), zich (her)oriënteren, zich ontwikkelen, een volgende loopbaanstap nemen en indien nodig van job veranderen. Kortom, dat ze hun loopbaan in handen kunnen nemen.”

Hilde Crevits

Met een beetje werkervaring heb je al gauw bij heel veel werkgevers een streep voor. Via Make it Happen Now ga je in meerdere organisaties even aan de slag. Zo leer je hoe verschillend het er aan toe kan gaan op de werkvloer.
Make it Happen Now - logo
makeithappennow.be
Make it Happen Now - Time4Society

Time4Society

Via Time4Society geven bedrijven, letterlijk, een deel van hun werktijd aan een maatschappelijk project: werknemers gaan 1 of meerdere dagen aan de slag in een sociale organisatie.

Ook jij gaat dat doen. Wij kiezen een drietal sociale ondernemingen in de regio Mechelen waar jij, samen met enkele andere jongeren, telkens 1 à 2 dagen zal meewerken. Je krijgt daar een opdracht die jullie als groep moeten afwerken.

Je krijgt zicht op de diverse aanpak binnen de verschillende organisaties en kan de 7 vaardigheden een eerste keer toepassen in de praktijk. Je zoekt de grenzen van je comfortzone op en werkt met mensen die ondersteuning nodig hebben in onze maatschappij zoals blinden of kinderen met een beperking. Een eyeopener!

Make it Happen Now - Bardok

Bardok

Bardok omschrijft zichzelf als ‘cantine culinaire’ naast het zwembad Geerdegemvaart Mechelen. Deze nieuwe plek is ook een springplank voor jonge ondernemers met goesting: startende horecaondernemers (met focus op vrouwen en nieuwkomers) nemen er meermaals per week de keuken over.

Je werkt met de andere Make it Happen Now-jongeren 1 of meerdere activiteiten uit om de ‘Zomer van Bardok’ meer kleur en schwung te geven. Wie wat waar wanneer doet, is in jullie handen, in samenwerking met het Bardok-team.

Daar waar je met Time4Society nog even de grenzen van je comfortzone gaat opzoeken, ga je bij Bardok in de eerste plaats doen wat je graag doet en goed kan. De 7 soft skills helpen om het project, als team, vlot te laten lopen en slagen.

Voorbereiding,
train dé 7 vaardigheden van de toekomst

Je wordt niet zomaar losgelaten op de werkvloer. Tijdens 2 weekends buigen we ons intensief over 7 vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer en in je dagelijkse leven, om ook in de toekomst het verschil te maken. Dat gaat over intermenselijke competenties, zoals vlot kunnen samenwerken met een diverse groep of leren omgaan met veranderingen. We vertrekken van wie je zelf bent, je twijfels, je talenten en je dromen.

Wat we leerden over die 7 vaardigheden pas je vervolgens toe in de verschillende werkplekken waar je aan de slag gaat.